Znaczek nr: 4487 - Znaczek obiegowy ekonomiczny - 1000 g A - E

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 1000 g A - E

Numer: 4487
W obiegu od:  30.09.2013

Opis: Stylizowana litera E oraz chrząszcz biedronkę siedmiokropkę na liściu

Nominał: 5,90 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 1000 g A - E

Numer katalogowy:  4487
W obiegu od:  30.09.2013
Opis:  Stylizowana litera E oraz chrząszcz biedronkę siedmiokropkę na liściu
Nominał: 5,90 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (24 zn)  
Znaczek nr: 4488 - Znaczek obiegowy priorytetowy - 1000 g A - P

Znaczek obiegowy priorytetowy - 1000 g A - P

Numer: 4488
W obiegu od:  30.09.2013

Opis: Stylizowana litera P oraz owad konik łąkowy

Nominał: 6,70 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy priorytetowy - 1000 g A - P

Numer katalogowy:  4488
W obiegu od:  30.09.2013
Opis:  Stylizowana litera P oraz owad konik łąkowy
Nominał: 6,70 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (24 zn)  
Znaczek nr: 4489 - Znaczek obiegowy ekonomiczny - 1000 g B - E

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 1000 g B - E

Numer: 4489
W obiegu od:  30.09.2013

Opis: Stylizowana litera E oraz motyl rusałka pawik

Nominał: 6,95 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 1000 g B - E

Numer katalogowy:  4489
W obiegu od:  30.09.2013
Opis:  Stylizowana litera E oraz motyl rusałka pawik
Nominał: 6,95 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (24 zn)  
Znaczek nr: 4490 - Znaczek obiegowy priorytetowy - 1000 g B - P

Znaczek obiegowy priorytetowy - 1000 g B - P

Numer: 4490
W obiegu od:  30.09.2013

Opis: Stylizowana litera P oraz owad mrówka rudnica w trawie

Nominał: 9,30 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy priorytetowy - 1000 g B - P

Numer katalogowy:  4490
W obiegu od:  30.09.2013
Opis:  Stylizowana litera P oraz owad mrówka rudnica w trawie
Nominał: 9,30 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (24 zn)