Znaczek nr: 4514 - 650 rocznica konsekracji Katedry Wawelskiej

650 rocznica konsekracji Katedry Wawelskiej

Numer: 4514
W obiegu od:  28.03.2014

Opis: Katedra Wawelska z XIV-XV w.

Nominał: 4,20 zł 
Nakład: 200000 szt.
Druk: Staloryt i rotograwiura 
Forma sprzedażny: Znaczek z bloku 

Seria: 2 zn.

650 rocznica konsekracji Katedry Wawelskiej

Numer katalogowy:  4514
W obiegu od:  28.03.2014
Opis:  Katedra Wawelska z XIV-XV w.
Nominał: 4,20 zł 
Nakład: 200000 szt.
Druk: Staloryt i rotograwiura 
Forma sprzedażny: Znaczek z bloku 
Seria (2 zn)  
Znaczek nr: 4515 - 650 rocznica konsekracji Katedry Wawelskiej

650 rocznica konsekracji Katedry Wawelskiej

Numer: 4515
W obiegu od:  28.03.2014

Opis: Dzwon i fragment Katedry Wawelskiej Zygmunt

Nominał: 8,30 zł 
Nakład: 200000 szt.
Druk: Staloryt i rotograwiura 
Forma sprzedażny: Znaczek z bloku 

Seria: 2 zn.

650 rocznica konsekracji Katedry Wawelskiej

Numer katalogowy:  4515
W obiegu od:  28.03.2014
Opis:  Dzwon i fragment Katedry Wawelskiej Zygmunt
Nominał: 8,30 zł 
Nakład: 200000 szt.
Druk: Staloryt i rotograwiura 
Forma sprzedażny: Znaczek z bloku 
Seria (2 zn)