Znaczek nr: 4967 - Polscy architekci w Azerbejdżanie

Polscy architekci w Azerbejdżanie

Numer: 4967
W obiegu od:  31.05.2019

Opis: Budynki zaprojektowane przez polskich architektów: budynek Gimnazjum Męskiego w Baku

Nominał: 3,30 zł 
Nakład: 160000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Zanczek 1 z 8 

Seria: 8 zn.

Polscy architekci w Azerbejdżanie

Numer katalogowy:  4967
W obiegu od:  31.05.2019
Opis:  Budynki zaprojektowane przez polskich architektów: budynek Gimnazjum Męskiego w Baku
Nominał: 3,30 zł 
Nakład: 160000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Zanczek 1 z 8 
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: 4968 - Polscy architekci w Azerbejdżanie

Polscy architekci w Azerbejdżanie

Numer: 4968
W obiegu od:  31.05.2019

Opis: Budynki zaprojektowane przez polskich architektów: budynek Bakijskiej Rady Miejskiej

Nominał: 3,30 zł 
Nakład: 160000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Zanczek 1 z 8 

Seria: 8 zn.

Polscy architekci w Azerbejdżanie

Numer katalogowy:  4968
W obiegu od:  31.05.2019
Opis:  Budynki zaprojektowane przez polskich architektów: budynek Bakijskiej Rady Miejskiej
Nominał: 3,30 zł 
Nakład: 160000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Zanczek 1 z 8 
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: 4969 - Polscy architekci w Azerbejdżanie

Polscy architekci w Azerbejdżanie

Numer: 4969
W obiegu od:  31.05.2019

Opis: Budynki zaprojektowane przez polskich architektów: budynek Żeńskiej Szkoły Tagijewa w Baku

Nominał: 3,30 zł 
Nakład: 160000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Zanczek 1 z 8 

Seria: 8 zn.

Polscy architekci w Azerbejdżanie

Numer katalogowy:  4969
W obiegu od:  31.05.2019
Opis:  Budynki zaprojektowane przez polskich architektów: budynek Żeńskiej Szkoły Tagijewa w Baku
Nominał: 3,30 zł 
Nakład: 160000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Zanczek 1 z 8 
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: 4970 - Polscy architekci w Azerbejdżanie

Polscy architekci w Azerbejdżanie

Numer: 4970
W obiegu od:  31.05.2019

Opis: Budynki zaprojektowane przez polskich architektów: Dom Melikowa w Baku

Nominał: 3,30 zł 
Nakład: 160000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Zanczek 1 z 8 

Seria: 8 zn.

Polscy architekci w Azerbejdżanie

Numer katalogowy:  4970
W obiegu od:  31.05.2019
Opis:  Budynki zaprojektowane przez polskich architektów: Dom Melikowa w Baku
Nominał: 3,30 zł 
Nakład: 160000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Zanczek 1 z 8 
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: 4971 - Polscy architekci w Azerbejdżanie

Polscy architekci w Azerbejdżanie

Numer: 4971
W obiegu od:  31.05.2019

Opis: Budynki zaprojektowane przez polskich architektów: budynek Meczetu Hadży Soltan-Ali w Baku

Nominał: 3,30 zł 
Nakład: 160000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Zanczek 1 z 8 

Seria: 8 zn.

Polscy architekci w Azerbejdżanie

Numer katalogowy:  4971
W obiegu od:  31.05.2019
Opis:  Budynki zaprojektowane przez polskich architektów: budynek Meczetu Hadży Soltan-Ali w Baku
Nominał: 3,30 zł 
Nakład: 160000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Zanczek 1 z 8 
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: 4972 - Polscy architekci w Azerbejdżanie

Polscy architekci w Azerbejdżanie

Numer: 4972
W obiegu od:  31.05.2019

Opis: Budynki zaprojektowane przez polskich architektów: Dom Murtuzy Muchtarowa w baku

Nominał: 3,30 zł 
Nakład: 160000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Zanczek 1 z 8 

Seria: 8 zn.

Polscy architekci w Azerbejdżanie

Numer katalogowy:  4972
W obiegu od:  31.05.2019
Opis:  Budynki zaprojektowane przez polskich architektów: Dom Murtuzy Muchtarowa w baku
Nominał: 3,30 zł 
Nakład: 160000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Zanczek 1 z 8 
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: 4973 - Polscy architekci w Azerbejdżanie

Polscy architekci w Azerbejdżanie

Numer: 4973
W obiegu od:  31.05.2019

Opis: Budynki zaprojektowane przez polskich architektów: budynek Willi Aga-Bały Kulijewa w Baku

Nominał: 3,30 zł 
Nakład: 160000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Zanczek 1 z 8 

Seria: 8 zn.

Polscy architekci w Azerbejdżanie

Numer katalogowy:  4973
W obiegu od:  31.05.2019
Opis:  Budynki zaprojektowane przez polskich architektów: budynek Willi Aga-Bały Kulijewa w Baku
Nominał: 3,30 zł 
Nakład: 160000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Zanczek 1 z 8 
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: 4974 - Polscy architekci w Azerbejdżanie

Polscy architekci w Azerbejdżanie

Numer: 4974
W obiegu od:  31.05.2019

Opis: Budynki zaprojektowane przez polskich architektów: budynek Bankiera Rotszylda w Baku

Nominał: 3,30 zł 
Nakład: 160000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Zanczek 1 z 8 

Seria: 8 zn.

Polscy architekci w Azerbejdżanie

Numer katalogowy:  4974
W obiegu od:  31.05.2019
Opis:  Budynki zaprojektowane przez polskich architektów: budynek Bankiera Rotszylda w Baku
Nominał: 3,30 zł 
Nakład: 160000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Zanczek 1 z 8 
Seria (8 zn)