Znaczek nr: 41 - Wydanie prowizoryczna, tzw. Duży innendienst.

Wydanie prowizoryczna, tzw. Duży innendienst.

Numer: 41
W obiegu od:  30.08.1920

Opis: Znaczki niemieckie z lat 1905-11 z nadrukiem typograficznym Wykonanym w drukarni J. Sauera w Gdańsku

Nakład: 2400 szt.
Seria: 3 zn.

Wydanie prowizoryczna, tzw. Duży innendienst.

Numer katalogowy:  41
W obiegu od:  30.08.1920
Opis:  Znaczki niemieckie z lat 1905-11 z nadrukiem typograficznym Wykonanym w drukarni J. Sauera w Gdańsku
Nakład: 2400 szt.
Seria (3 zn)  
Znaczek nr: 42 - Wydanie prowizoryczna, tzw. Duży innendienst.

Wydanie prowizoryczna, tzw. Duży innendienst.

Numer: 42
W obiegu od:  30.08.1920

Opis: Znaczki niemieckie z lat 1905-11 z nadrukiem typograficznym Wykonanym w drukarni J. Sauera w Gdańsku

Nakład: 2120 szt.
Seria: 3 zn.

Wydanie prowizoryczna, tzw. Duży innendienst.

Numer katalogowy:  42
W obiegu od:  30.08.1920
Opis:  Znaczki niemieckie z lat 1905-11 z nadrukiem typograficznym Wykonanym w drukarni J. Sauera w Gdańsku
Nakład: 2120 szt.
Seria (3 zn)  
Znaczek nr: 43 - Wydanie prowizoryczna, tzw. Duży innendienst.

Wydanie prowizoryczna, tzw. Duży innendienst.

Numer: 43
W obiegu od:  30.08.1920

Opis: Znaczki niemieckie z lat 1905-11 z nadrukiem typograficznym Wykonanym w drukarni J. Sauera w Gdańsku

Nakład: 2260 szt.
Seria: 3 zn.

Wydanie prowizoryczna, tzw. Duży innendienst.

Numer katalogowy:  43
W obiegu od:  30.08.1920
Opis:  Znaczki niemieckie z lat 1905-11 z nadrukiem typograficznym Wykonanym w drukarni J. Sauera w Gdańsku
Nakład: 2260 szt.
Seria (3 zn)