10 lecie PRL znaczek nr 754

10 lecie PRL znaczek nr 754

10 lecie PRL – 754

Upowszechnienie czytelnictwa