100 rocznica Bitwy Warszawskiej znaczek nr 5073

100 rocznica Bitwy Warszawskiej znaczek nr 5073

100 rocznica Bitwy Warszawskiej – 5073

Na znaczkach przedstawiono obraz oraz wybrane alegoryczne kadry obrazu Jerzego Kossaka Cud nad Wisłą z 1930 r. ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie: Matka Boża Łaskawa patronka Warszawy