100 rocznica Bitwy Warszawskiej – Blok 230

100 rocznica Bitwy Warszawskiej – Blok 230

100 rocznica Bitwy Warszawskiej – Blok 230

Na znaczkach przedstawiono obraz oraz wybrane alegoryczne kadry obrazu Jerzego Kossaka Cud nad Wisłą z 1930 r. ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie: postać księdza Ignacego Skorupki