100 rocznica odnowienia polsko-francuskich stosunków dyplomatycznych – Blok 213

100 rocznica odnowienia polsko-francuskich stosunków dyplomatycznych – Blok 213

100 rocznica odnowienia polsko-francuskich stosunków dyplomatycznych – Blok 213

Na znaczkach przedstawiono wizerunek: Charlesa de Gaulle’a oraz Józefa Hallera