5787

5787

100 rocznica urodzin Jerzego Turowicza – znaczek nr 4443

Podobizna Jerzego Turowicza