100 rocznica urodzin Włodzimierza Lenina znaczek nr 1850

100 rocznica urodzin Włodzimierza Lenina znaczek nr 1850

100 rocznica urodzin Włodzimierza Lenina – 1850

W.I.Lenin na II Kongresie Komitetu w Piotrogrodzie