6214

6214

150 rocznica urodzin Mariusza Zaruskiego – znaczek nr 4745

Podobizna Mariusza Zaruskiego