20 rocznica odzyskania niepodleg艂o艣ci (seria historyczna) znaczek nr 318

20 rocznica odzyskania niepodleg艂o艣ci (seria historyczna) znaczek nr 318

20 rocznica odzyskania niepodleg艂o艣ci (seria historyczna) znaczek nr 318

Konstytucja 3 Maja, ustawa zasadnicza z 1791 uchwalona na Sejmie Czteroletnim