100 lecie pierwszego połączenia telefonicznego znaczek nr 2289

100 lecie pierwszego połączenia telefonicznego znaczek nr 2289

100 lecie pierwszego połączenia telefonicznego – 2289

Telefon z początku XX w. oraz system łączności satelitarnej