200 rocznica ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki – Blok 52

200 rocznica ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki – Blok 52

200 rocznica ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki – Blok 52

200 rocznica ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki ark. 2253-2260