5753

5753

200 rocznica urodzin Leopolda Kronenberga – znaczek nr 4403

Podobizna Leopolda Kronenberga na tle gmachu Banku Handlowego w Warszawie