30 rocznica podpisania Układu Warszawskiego znaczek nr 2826

30 rocznica podpisania Układu Warszawskiego znaczek nr 2826

30 rocznica podpisania Układu Warszawskiego – 2826

Pomnik Syreny w Warszawie