450 lat Poczty Polskiej 1558-2008 – Blok 148

450 lat Poczty Polskiej 1558-2008 – Blok 148

450 lat Poczty Polskiej 1558-2008 – Blok 148

450 lat Poczty Polskiej 1558-2008 – Blok 148I