50 lecie ruchu ludowego znaczek nr 415a

50 lecie ruchu ludowego znaczek nr 415a

50 lecie ruchu ludowego znaczek nr 415a

S.Stojałowski; J.Bojko; J.Stapiński; W.Witos