50 lecie ruchu ludowego znaczek nr 415b

50 lecie ruchu ludowego znaczek nr 415b

50 lecie ruchu ludowego znaczek nr 415b

S.Stojałowski; J.Bojko; J.Stapiński; W.Witos