50 lecie ruchu ludowego znaczek nr 415c

50 lecie ruchu ludowego znaczek nr 415c

50 lecie ruchu ludowego znaczek nr 415c

S.Stojałowski; J.Bojko; J.Stapiński; W.Witos