50 lecie zespołu pieśni i tańca Śląsk znaczek nr 3926

50 lecie zespołu pieśni i tańca Śląsk znaczek nr 3926

50 lecie zespołu pieśni i tańca Śląsk – 3926

Zespół w strojach rozbarskich