50 lecie zespołu pieśni i tańca Śląsk znaczek nr 3927

50 lecie zespołu pieśni i tańca Śląsk znaczek nr 3927

50 lecie zespołu pieśni i tańca Śląsk – 3927

Zespół w strojach rozbarskich