50 lecie zwycięstwa polskich lotników – Challenge – Blok 73

50 lecie zwycięstwa polskich lotników – Challenge – Blok 73

50 lecie zwycięstwa polskich lotników – Challenge – Blok 73

50 lecie zwycięstwa polskich lotników – Challenge – ark. 2658-2659