50 rocznica Wojny Obronnej 1939 znaczek nr 3068

50 rocznica Wojny Obronnej 1939 znaczek nr 3068

50 rocznica Wojny Obronnej 1939 – 3068

Kpt. Franciszek Dąbrowski; obrona Westerplatte