6217

6217

500 lat Reformacji – znaczek nr 4748

Na znaczku przedstawiono pierwsze zdanie z 95 tez Marcina Lutra