5933

5933

650 rocznica konsekracji Katedry Wawelskiej – Blok 177C

Katedra Wawelska z XIV-XV w. oraz dzwon Zygmunt i fragment Katedry Wawelskiej