70 rocznica odzyskania niepodległości Polski 1918-1988 – Blok 93

70 rocznica odzyskania niepodległości Polski 1918-1988 – Blok 93

70 rocznica odzyskania niepodległości Polski 1918-1988 – Blok 93

70 rocznica odzyskania niepodległości Polski 1918-1988 ark. 3026-3028