80. rocznica powstania AK znaczek nr 5196

80. rocznica powstania AK znaczek nr 5196

80. rocznica powstania AK – 5196

80. rocznica powstania AK – 5196