Arrasy wawelskie znaczek nr 1897

Arrasy wawelskie znaczek nr 1897

Arrasy wawelskie – 1897

Potop