Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego znaczek nr 5172

Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego znaczek nr 5172

Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 5172

Na znaczku przedstawiono postać kardynała Stefana Wyszyńskiego na tle tłumu wiernych, podczas odprawiania mszy św. na Jasnej Górze. Projekt powstał dzięki ścisłej współpracy i konsultacjom z przedstawicielami Kurii Metropolitalnej w Warszawie oraz z Panią Anną Rastawicką – propagatorką nauczania Prymasa Tysiąclecia, przez lata należącą do grona osób z jego najbliższego otoczenia, związaną z Instytutem Prymasowskim.