Chirurdzy polscy znaczek nr 3074

Chirurdzy polscy znaczek nr 3074

Chirurdzy polscy – 3074

Ludwik Rydygier (1850-1920)