Elektryfikacja znaczek nr 581

Elektryfikacja znaczek nr 581

Elektryfikacja znaczek nr 581

Pracownicy podczas prac elektrycznych – szarczar.