Elektryfikacja znaczek nr 582

Elektryfikacja znaczek nr 582

Elektryfikacja znaczek nr 582

Pracownicy podczas prac elektrycznych – czerw.