Europejskie Wystawy Filatelistyczne – Blok 64

Europejskie Wystawy Filatelistyczne – Blok 64

Europejskie Wystawy Filatelistyczne – Blok 64

Porwanie Europy Bernardo Strozzi