Historia kolejnictwa znaczek nr 2399

Historia kolejnictwa znaczek nr 2399

Historia kolejnictwa – 2399

Kolejowa jednostka elektryczna dla ruchu podmiejskiego