5757

5757

Historia polskiej fotografii – znaczek nr 4407

Wiadukt Pancera w Warszawie