6127

6127

Historia polskiej fotografii – 4673

Fotografia Jana Kosidowskiego – latem w Warszawie