Józef Wybicki – autor słów hymnu Polski znaczek nr 5254

Józef Wybicki – autor słów hymnu Polski znaczek nr 5254

Józef Wybicki – autor słów hymnu Polski – 5254

Portret Józefa Wybickiego, wg drzeworytu z 1871 r. W grafice przywieszki – rycina „Marsz, marsz Dąbrowski…” z cyklu „Pieśń Legionów” Juliusza Kossaka.