Klasyka polskiego filmu znaczek nr 3843

Klasyka polskiego filmu znaczek nr 3843

Klasyka polskiego filmu – 3843

Papkin