5970

5970

Legiony polskie – Blok 184

Podobizna Józefa Piłsudskiego na tle fragmentu fotografii drużyny strzeleckiej