5783

5783

Ludzie kina i teatru – znaczek nr 4439

Podobizna Eugeniusza Bodo