6197

6197

Ludzie kina i teatru – znaczek nr 4731

Podobizna Franciszka Brodniewicza