Minera艂y Polski znaczek nr 4342

Minera艂y Polski znaczek nr 4342

Minera艂y Polski – 4342

Sfaleryt