Minera艂y Polski znaczek nr 4343

Minera艂y Polski znaczek nr 4343

Minera艂y Polski – 4343

Gips