Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie znaczek nr 3198

Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie znaczek nr 3198

Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie – 3198

Iphiclides podalirius