Nie dopuszczone do obiegu znaczki poczty miejskiej Warszawy z nadrukiem nowego nominału i napisu Poczta Polska znaczek nr 3

Nie dopuszczone do obiegu znaczki poczty miejskiej Warszawy z nadrukiem nowego nominału i napisu Poczta Polska znaczek nr 3

Nie dopuszczone do obiegu znaczki poczty miejskiej Warszawy z nadrukiem nowego nominału i napisu Poczta Polska znaczek nr 3

Warszawska syrenka