Ochrona środowiska – drzewa znaczek nr 2424

Ochrona środowiska – drzewa znaczek nr 2424

Ochrona środowiska – drzewa – 2424

Topola biała