Ochrona środowiska – drzewa znaczek nr 2426

Ochrona środowiska – drzewa znaczek nr 2426

Ochrona środowiska – drzewa – 2426

Wierzba biała