Odznaczenia bojowe Ludowego Wojska Polskiego znaczek nr 3077

Odznaczenia bojowe Ludowego Wojska Polskiego znaczek nr 3077

Odznaczenia bojowe Ludowego Wojska Polskiego – 3077

Medal Za udział w walkach w obronie władzy ludowej