Osiem wizyt duszpasterskich Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce znaczek nr 3959

Osiem wizyt duszpasterskich Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce znaczek nr 3959

Osiem wizyt duszpasterskich Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce – 3959

I wizyta 2-10 czerwiec 1979